FabLab Charter

Als gebruiker van FabLab Geel dien je je te houden aan het algemene FabLab Charter:

Missie 

FabLabs vormen een wereldwijd netwerk van locale labs die “ontwerpen & maken” promoten door toegang te verschaffen aan individuen tot allerlei middelen voor digitale productie. 

 

Toegang 

Je kan het FabLab gebruiken om ongeveer alles te maken wat niet schadelijk is. De bedoeling is dat je leert die dingen zelf te maken en dat je het gebruik van het lab deelt met andere gebruikers.

 

Opleiding 

Training in het lab is gebaseerd op projecten uitvoeren en leren van mede-gebruikers. Je wordt verwacht bij te dragen aan documentering en handleidingen. 

 

Verantwoordelijkheid 

Je bent verantwoordelijk voor: 

  • veiligheidweet hoe te werken zonder schade te berokkenen aan machines of mensen 
  • netheidlaat het lab netter achter dan toen je er binnenkwam 
  • werking:help bij onderhoud, herstellingen en rapportering over gereedschappenmaterialen en incidenten

 

Ontwerpbescherming 

Ontwerp en processen ontwikkeld in het lab moeten beschikbaar blijven voor individueel gebruik alhoewel intellectueel eigendom beschermd kan worden volgens eigen wens. 

 

Zakelijk 

Commerciële activiteiten kunnen geïncubeerd worden in het lab maar er mag geen conflict ontstaan met de open toegankelijkheid. Zulke activiteiten ontwikkelen zich best buiten dan wel binnen het lab. Zworden tevens verondersteld voordeel te genereren aan zowel de ontwerpersde labs als de net-werken die bijgebracht hebben aan het succes van deze activiteiten.