FabLab Charter

Als gebruiker van FabLab Geel dien je je te houden aan het algemene FabLab Charter:

Missie 

FabLabs vormen een wereldwijd netwerk van locale labs die “ontwerpen & maken” promoten door toegang te verschaffen aan individuen tot allerlei middelen voor digitale productie. 

 

Toegang 

Je kan het FabLab gebruiken om ongeveer alles te maken wat niet schadelijk is. De bedoeling is dat je leert die dingen zelf te maken en dat je het gebruik van het lab deelt met andere gebruikers.

 

Opleiding 

Training in het lab is gebaseerd op projecten uitvoeren en leren van mede-gebruikers. Je wordt verwacht bij te dragen aan documentering en handleidingen. Gebruik je een machine voor de eerste keer, dan zal je bijgestaan worden door de coördiator. Het is de bedoeling dat je hiervan leert zodat je de volgende keer zelfstandig op een verantwoorde manier aan de slag kan met het toestel.

 

Verantwoordelijkheid 

Je bent verantwoordelijk voor: 

  • Veiligheid: Je weet hoe te werken zonder schade te berokkenen aan machines of mensen. Vooraleer een machine op te starten lees je aandachtig de Veiligheidsinstructiekaarten die bij de machine ligt, sluit je de doorzichtige afschermplaat indien aanwezig en zet je de afzuiginstallatie aan indien de bewerking dit vereist. Bij twijfel vraag je het aan de coördinator. Elke bewerking op een machine kan gepauzeerd worden of de machine kan voortijdig uitgezet worden indien nodig. Vergewis u ervan hoe je dit moet doen vooraleer je opstart. Als je klaar bent zet je alles af en zorg je ervoor dat de volgende met een propere machine kan starten. Er bevindt zich een brandblusapparaat aan de inkomdeur.
  • Netheid: Je laat het lab netter achter dan toen je er binnenkwam. Gebruikte materialen, overschotten en afval sorteer je in de daartoe bestemde bakken.
  • Onderhoud: Je helpt indien mogelijk bij onderhoud, herstellingen en rapportering over gereedschappen, materialen en incidenten.

 

Ontwerpbescherming 

Ontwerp en processen ontwikkeld in het lab moeten beschikbaar blijven voor individueel gebruik alhoewel intellectueel eigendom beschermd kan worden volgens eigen wens.