Geschiedenis en visie

Begin 2018 opende het FabLab Geel haar deuren. Deze moderne openbare werkplaats in het schoolgebouw van Sint Jozef Geel (onderdeel van scholengemeenschap KOGEKA) werd in nauwe samenwerking met CVO HIK (volwassenenonderwijs) en het eveneens in Geel gevestigde Roland DG Benelux ingericht met computergestuurde machines. 

Zo kunnen nu alle leerlingen, maar ook lokale bedrijven en particulieren, beschikken over onder andere een snijplotter, een freesmachine, een 3D-printer, een UV-printer en een inkjet printer/snijmachine. Directeur Bob Heylen is trots op het FabLab: “We willen een school van de 21ste eeuw zijn.” 

Bob Heylen & Bram VleugelsPioniers Bram Vleugels & Bob Heylen

Bob Heylen trad in 2013 aan als directeur van Sint Jozef Geel. De school is een campus van KOGEKA, een scholengemeenschap voor algemeen, technisch- en beroepsonderwijs met een basisschool en vijf secundaire scholen, met in totaal bijna 5.000 leerlingen. 

Heylen stelde zich als taak tot een nieuwe visie op goed onderwijs te komen: “We moeten het concept ‘school’ herdenken. Een school is geen eiland in de samenleving: we moeten uitgaan van de maatschappelijke en gemeenschappelijke behoeften in heel het onderwijs. 

Inspiratie werd gevonden bij het pedagogisch concept van LED-leren (‘levensecht eigentijds duurzaam’), dat inzet op vaardigheden voor de 21ste eeuw, en waarbij een positief schoolklimaat centraal staat. 

Bovendien wou de school ook inspelen op het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. 

Met het opstellen van de nieuwe visie, gebaseerd op de verbondenheid tussen leren, leven en werken, was het uitgangspunt geformuleerd: ‘Sint Jozef Geel wil de plaats zijn waar leerlingen, leerkrachten, de omwonenden én de lokale economie elkaar ontmoeten en leren van elkaar. Wij zien ontmoeting en verbindende relaties immers als de ultieme voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen en onze school.’ 

Het FabLab zorgt voor een tastbare concretisering van deze visie.

FabLab is een samentrekking van Fabrication Laboratory. Het concept is afkomstig uit de VS en telt inmiddels wereldwijd meer dan 2.000 openbare werkplaatsen waar mensen aan de slag kunnen met digitaal aangestuurde machines om ideeën en ontwerpen uit te werken. Na bezoeken aan bestaande FabLabs in Leuven, Aalst en Antwerpen werd duidelijk dat dit precies paste bij de wensen en doelstellingen van KOGEKA.

Nieuwe techniekenFablab producten

Machineleverancier Roland DG uit Geel werd betrokken en leverde de gepaste machines, tutorials en opleidingen om de school te helpen bij te blijven bij de digitalisering die zich overal afspeelt. Het technisch onderwijs kampt nog steeds met vooroordelen en ziet dat veel ouders en kinderen liever voor een algemenere opleiding kiezen. De nieuwe technologieën maken techniek weer sexy. 

Bram Vleugels zorgde voor de totaalinrichting van hat FabLab en volgde enkele dagen opleiding bij Roland DG, om daarna als verantwoordelijk coördinator van het FabLab Geel vooral ook zelf met de machines aan de slag te gaan. 

In 2019 vierde de school zijn 100-jarig bestaan. FabLab Geel gaf door zijn dynamiek een nieuwe stimulans aan de toekomstplannen. Het was de kers op de taart. 

Vanaf april 2020 is Werner Camps aangesteld als opvolger van Bram Vleugels als FabLab-coördinator.