Reservatie

Reservatiesysteem:

Geef weer voor welke periode je een reservatie wenst te maken. Kies de gewenste machine uit de lijst en zoek welke momenten er nog beschikbaar zijn voor deze periode. Je kan de machine ook meerdere periodes reserveren door multi-boekingen toe te staan.

Zorg dat je je aan de gemaakte afspraken houdt of laat eventueel tijdig weten indien je toch niet zou kunnen, zodat de machines ter beschikking gesteld kunnen worden voor anderen.

Je ontvangt een mail van de gemaakte reservatie.

Zoek naar alle evenementen tussen